Hoteli Bernardin
Show menu

Sporočila za javnost

Skupščina delničarjev družbe Hoteli Bernardin d.d. 28.2.2020

28. 2. 2020
Skupščina delničarjev Hoteli Bernardin d.d. je dala soglasje k pripojitvi družbe Hoteli Bernardin d.d. k prevzemni družbi Sava Turizem d.d in potrdila potrebne dokumente o pripojitvi družbe Hoteli Bernardin k prevzemni družbi Sava Turizem.

Obvestilo o pripojitvi družbe Hoteli Bernardin d.d. k družbi Sava Turizem d.d.

18. 12. 2019
Upravi družb Sava Turizem d.d. kot prevzemne družbe in Hoteli bernardin d.d. kot prevzete družbe na podlagi 1. odst. 586. čl. ZGD objavljata spodnje obvestilo.

Sklic redne seje skupščine družbe 16.5.2019

12. 4. 2019
Uprava družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož, Obala 2, 6320 Portorož, sklicuje redno sejo skupščine družbe, ki bo v četrtek, dne 16.5.2019 ob 12,00 uri¸ v dvorani Pharos kongresnega centra Grand hotela Bernardin v Portorožu. Hoteli Bernardin d.d.

Informacija o poslovanju družbe Hoteli Bernardin v letu 2018

25. 3. 2019
Poslovanje družbe Hoteli Bernardin je bilo v letu 2018 uspešno. Doseženi rezultati poslovanja v letu 2018 so, kljub štiri mesečnem zaprtju Grand hotela Bernardin zaradi prenove sob, nad rezultati doseženimi v letu 2017. Poslovni prihodki so v letu 2018 znašali 31,50 mio evrov, od tega so prihodki od prodaje storitev znašali 30,15 mio evrov.

Revidirano letno poročilo za leto 2017

6. 11. 2018
Družba Hoteli Bernardin d.d. objavlja gradivo o revidiranem letnem poročilu za leto 2017.

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

19. 10. 2018
Na podlagi sprejetih obvestil o spremembi pomembnih deležev družba Hoteli Bernardin d.d. in objava o prejetem obvestilu o spremembi pomembnih deležev družbe Sava, d.d. dne 12.12.2018.