Hoteli Bernardin
Show menu

Sporočila za javnost

Skupščina delničarjev družbe Hoteli Bernardin d.d.

Portorož, 27. 5. 2013
Delničarji so na redni seji skupščine Hotelov Bernardin d.d., ki je bila dne 24.5.2013 na sedežu družbe, obravnavali vseh devet točk dnevnega reda s predlogi sklepov, objavljenih v sklicu skupščine delničarjev Hotelov Bernardin d.d., dne 22.04.2013.

Sklic skupščine družbe Hoteli Bernardin d.d.

Dvorana Pharos, Grand hotel Bernardin, 24. 5. 2013
Uprava sklicuje redno sejo skupščine družbe, ki bo na sedežu družbe, obala 2, 6320 Portorož, v dvorani Pharos Grand hotela Bernardin, v petek 24. 5. 2013 ob 13:00 uri.