Hoteli Bernardin
Show menu

Sporočila za javnost

Sporazumno prenehanje mandata člana uprave družbe Hoteli Bernardin

Portorož, 29. 11. 2013
Včeraj je nadzorni svet družbe Hoteli Bernardin d.d. na svoji korespondenčni seji sprejel sklep o sporazumnem prenehanju mandata članu uprave Andreju Lazniku. Od dne 28.11.2013 dalje družbo Hoteli Bernardin d.d. vodi enočlanska uprava - predsednik uprave Marko Jazbec.