Hoteli Bernardin
Show menu

Sporočila za javnost

Družba Hoteli Bernandin sklenila dogovor z bankami

Portorož, 31. 3. 2014
Nadzorni svet se je seznanil z dogovorjenimi in s strani družbe Hoteli Bernardin ter vseh bank upnic, potrjenimi pogoji za finančno prestrukturiranje družbe Hoteli Bernardin d.d.