Hoteli Bernardin
Show menu

Sporočila za javnost

Redna skupščina družbe Hoteli Bernandin d.d.

Portorož, 7. 4. 2014
Predsednik uprave družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož, Obala 2, 6320 Portorož sklicuje redno sejo skupščine družbe, ki bo na sedežu družbe, Obala 2,6320 Portorož, v dvorani Pharos Grand hotela Bernardin v petek, dne 9.5.2014. ob 13:00.