Hoteli Bernardin
Show menu

Sporočila za javnost

Objava dopolnitve dnevnega reda skupščine delničarjev družbe Hoteli Bernardin d.d. sklicane za 16.12.2014

Portorož, 25. 11. 2014
Dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož, Obala 2, 6320 Portorož, ki bo na sedežu družbe, Obala 2,6320 Portorož, v dvorani Asteria Hotela Histrion na Bernardinu v torek, dne 16.12.2014. ob 9:00.

Redna seja skupščine družbe Hoteli Bernardin .d.d.

Portorož, 14. 11. 2014
Predsednik uprave družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož, Obala 2, 6320 Portorož sklicuje redno sejo skupščine družbe, ki bo na sedežu družbe, Obala 2,6320 Portorož, v dvorani Asteria Hotela Histrion na Bernardinu v torek, dne 16.12.2014. ob 9:00.

Obvestilo o predložitvi delitvenega načrta sodnemu registru

Portorož, 14. 11. 2014
Družba Hoteli Bernardin d.d. Portorož, Obala 2, 6320 Portorož,kot prenosna družba, v skladu s prvim odstavkom 629. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v zvezi z določbami 586. člena ZGD-1 objavlja obvestilo o predložitvi delitvenega načrta družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož za delitev z izčlenitvijo dela premoženja - Resort Metropol in prenosom na novo družbo z dne 10.11.2014, ki ga je prej pregledal nadzorni svet družbe Hoteli Bernardin d.d..