Hoteli Bernardin
Show menu

Sporočila za javnost

Skupščina delničarjev družbe Hoteli Bernardin d.d. - 16.12.2014

Portorož, 17. 12. 2014
Delničarji so na seji skupščine Hotelov Bernardin d.d., ki je bila dne 16.12.2014 na sedežu družbe, obravnavali in potrdili vse točke dnevnega reda s predlogi sklepov.