Hoteli Bernardin
Show menu

Sporočila za javnost

Skupščina delničarjev družbe Hoteli Bernandin d.d. - 15.05.2015

Portorož, 14. 4. 2015
Predsednik uprave družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož, Obala 2, 6320 Portorož sklicuje redno sejo skupščine družbe, ki bo na sedežu družbe, Obala 2,6320 Portorož, v dvorani Aurora Grand Hotelu Bernardin v petek, dne 15.05.2015. ob 12:00.