Hoteli Bernardin
Show menu

Sporočila za javnost

Redna seja skupščine družbe Hoteli Bernardin .d.d. - 19.05.2016

Portorož, 18. 4. 2016
Uprava družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož, Obala 2, 6320 Portorož sklicuje redno sejo skupščine družbe, ki bo na sedežu družbe, Obala 2,6320 Portorož, v dvorani Pharos v Grand Hotelu Bernardin v četrtek, dne 19.05.2015. ob 12:00.