Hoteli Bernardin
Show menu

Sporočila za javnost

Statut delniške družbe Hoteli Bernardin d.d.

29. 3. 2018
Hoteli Bernardin d.d. Portorož, s sedežem Obala 2, 6320 Portorož - prečiščeno besedilo v 34. in 45. členu ujema s sklepom o spremembi statuta, ki ga je sprejela skupščina družbe dne 9.5.2014.