Hoteli Bernardin
Show menu

Sporočila za javnost

Objava dopolnitve oz. razširitve dnevnega reda skupščine delničarjev družbe Hoteli Bernardin d.d.

18. 4. 2018
Objava dopolnitve oz. razširitve dnevnega reda skupščine delničarjev družbe Hoteli Bernardin d.d., Portorož sklicane za dne 7.5.2018

Redna seja skupščine družbe Hoteli Bernardin d.d.

6. 4. 2018
Uprava družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož, Obala 2, 6320 Portorož sklicuje redno sejo skupščine družbe, ki bo v ponedeljek, dne 7. maja 2018 ob 12:00 uri.