Hoteli Bernardin
Show menu

Sporočila za javnost

Informacija o poslovanju družbe Hoteli Bernardin v letu 2018

25. 3. 2019
Poslovanje družbe Hoteli Bernardin je bilo v letu 2018 uspešno. Doseženi rezultati poslovanja v letu 2018 so, kljub štiri mesečnem zaprtju Grand hotela Bernardin zaradi prenove sob, nad rezultati doseženimi v letu 2017. Poslovni prihodki so v letu 2018 znašali 31,50 mio evrov, od tega so prihodki od prodaje storitev znašali 30,15 mio evrov.