Hoteli Bernardin
Show menu

Informacija o poslovanju družbe Hoteli Bernardin v letu 2018

25. 3. 2019

Poslovanje družbe Hoteli Bernardin je bilo v letu 2018 uspešno. Doseženi rezultati poslovanja v letu 2018 so, kljub štiri mesečnem zaprtju Grand hotela Bernardin zaradi prenove sob, nad rezultati doseženimi v letu 2017. Poslovni prihodki so v letu 2018 znašali 31,50 mio evrov, od tega so prihodki od prodaje storitev znašali 30,15 mio evrov, v primerjavi z letom 2017 so višji za 5 odstotkov oz. za 1,5 mio evrov. Glavni razlog za višje prihodke je večje število hotelskih nočitev in višja povprečna cena na nočitev.

Čisti dobiček iz poslovanja je v letu 2018 znašal 1,59  mio evrov, vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi pa 1,69 mio evrov. Sredstva družbe so na dan 31.1.2018 znašala 76,72 mio evrov, kapital pa 52,30 mio evrov.

Hoteli Bernardin, d.d.