Hoteli Bernardin
Show menu

Obvestilo o pripojitvi družbe Hoteli Bernardin d.d. k družbi Sava Turizem d.d.

18. 12. 2019
Upravi družb Sava Turizem d.d. kot prevzemne družbe in Hoteli bernardin d.d. kot prevzete družbe na podlagi 1. odst. 586. čl. ZGD objavljata spodnje obvestilo.