Hoteli Bernardin
DRUŽBENO IN ETIČNO

DRUŽBENO IN ETIČNO

Delujemo etično in družbeno koristno ter podpiramo družbeno odgovorne projekte v širšem in lokalnem okolju.

Družini prijazno podjetje

2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 - 2019
 
Leta 2016 je družba  Hoteli Bernardin, d.d. prejela polni certifikat Družini prijazno podjetje. Dolgoročno poslovno uspešnost podjetje gradi v sodelovanju z zaposlenimi in si prizadeva za prijazno uskladitev med poslovnim in zasebnim življenjem.
Družini prijazno podjetje predstavlja družbeno odgovoren princip upravljanja. Področja na katerih se je podjetje zavezalo izvajati ukrepe za lažje usklaevanje poklicnega in družinskega življenja se dotikajo: 

delovnega časa

organizacija dela

politike informiranja in komuniciranja

veščin vodenja

strukture plačila in nagrajevanih dosežkov in storitev za družine