Hoteli Bernardin
DRUŽBENO IN ETIČNO

DRUŽBENO IN ETIČNO

Delujemo etično in družbeno koristno ter podpiramo družbeno odgovorne projekte v širšem in lokalnem okolju.

Uživajmo lokalno

Leta 2014 je družba Hoteli Bernardin začela z razvojem znamke »Uživajmo lokalno – Enjoy local«

Turizem temelji na ohranjenem, naravnem in kulturnem lokalnem okolju, ki je eden glavnih motivov potovanj. Hoteli so  del okolja, v katerem se morajo obnašati kot odgovoren gost. Spoštovati in ohranjati morajo naravno okolje, hkrati pa je, glede na motive, ki danes vodijo turiste pri izboru potovalnih destinacij, pomembno, da hotel odraža lokalno identiteto, razvija elemente avtentičnosti in odraža karakter prostora. Zato smo se usmerili k razvoju turističnih storitev in produktov, ki vključujejo naravno in kulturno dediščino ter odražajo lokalno identiteto. V počitniške in poslovne programe pod znamko »Uživajmo lokalno« vključujemo lokalne običaje, kulturo in tradicijo. Goste ozaveščamo o naravnih in kulturnih znamenitostih našega okolja. S tem turističnim programom dodajamo vrednost in pritegnemo zahtevnejše segmente gostov, kar prispeva k doseganju kakovostnejše izkušnje in doživetja  gosta v turistični destinaciji.