Hoteli Bernardin
DRUŽBENO IN ETIČNO

DRUŽBENO IN ETIČNO

Delujemo etično in družbeno koristno ter podpiramo družbeno odgovorne projekte v širšem in lokalnem okolju.

Akcija zbiranje pomoči za poplavljena območja na Balkanu

Leta 2014 smo uspešno izpeljali dobrodelno akcija zbiranja življenjskih potrebščin za poplavljena območja na Balkanu.
0
dni
0 kg
hrane, vode, kozmetike za osebno nego in čistil
0
oblačil, rjuh, odej in brisač
Zbrano pomoč smo predali Zavodu Krog, ki je združen v konzorcij nevladnih organizacij v vseslovensko humanitarno akcijo »Slovenija za Bosno in Hercegovino«.