Hoteli Bernardin
DRUŽBENO IN ETIČNO

DRUŽBENO IN ETIČNO

Delujemo etično in družbeno koristno ter podpiramo družbeno odgovorne projekte v širšem in lokalnem okolju.

Olimpijski komite Slovenije – bronasti sponzor

2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019
 
Hoteli  Bernardin so bronasti partner Olimpijskega komiteja Slovenije s ciljem so-razvoja slovenskega olimpijskega gibanja. Kot »bronasti partner OKS« smo si pridobili statusni položaj, ki omogoča povezave z institucijami (nacionalne športne zveze) in neposredno s poslovnimi partnerji OKS tako na domačem kot mednarodnem trgu s ciljem mreženja in pridobivanja novih potencialnih partnerjev. Z OKS bomo nadaljevali aktivnosti predvsem v razvoju dogodkov (seminarjev, tribun in kongresov) za promocijo športa in zdravja skupaj z nacionalnimi športnimi zvezami.