Hoteli Bernardin
DRUŽBENO IN ETIČNO

DRUŽBENO IN ETIČNO

Delujemo etično in družbeno koristno ter podpiramo družbeno odgovorne projekte v širšem in lokalnem okolju.

Neodvisen.si

2015 – 2016 – 2017  
 
Hoteli Bernardin d.d. so v okviru družbene odgovornosti postali podpornik programa »Ne-odvisen.si« in pripomogli k osveščanju s ciljem opremiti čim širšo javnost z znanjem o pravočasnem prepoznavanju različnih pasti zasvojenosti. Na različne družbeno odgovorne teme se bodo do konca leta 2017 izvedli trije dogodki.