Hoteli Bernardin
SKRB ZA NARAVNO OKOLJE

SKRB ZA NARAVNO OKOLJE

Zavezani smo k izgradnji, oblikovanju in delovanju na okolju prijazen način, ki prispeva k trajnostnemu razvoju turizma.

Star papir za novo upanje

Družba Hoteli Bernardin se je leta 2014 pridružila največji slovenski dobrodelni okoljevarstveni akciji »Star papir za novo upanje«, ki jo je organiziralo društvo Ekologi brez meja v sodelovanju s podjetjem Dinos. Namen akcije je, da lahko vsak prebivalec Slovenije doda svoj list k boljšemu svetu. 
Akcijo smo izkoristili za notranje pomladansko čiščenje starega papirja. V  treh tednih smo zbrali neverjetnih 11.220 kg papirja, največ na Bernardinu 6.770 kg, v Metropolu 2.540 kg, Salinera in San Simon pa 1.910 kg. Sredstva, ki smo jih zbrali s pomočjo starega papirja, so organizatorji namenili v dobrodelne namene, del pa  za vzgojno-izobraževalne ustanove. S to akcijo smo pomembno prispevali k varovanju okolja ter dvigovanju okoljske ozaveščenosti. V zahvalo za prispevek smo prejeli priznanje za ekološko in družbeno odgovorno podjetje.