Hoteli Bernardin
ZDRAVJE IN VARNOST

ZDRAVJE IN VARNOST

Podpiramo in izvajamo družbeno odgovorne aktivnosti z namenom ozaveščanja zdravja in varnosti v turizmu med gosti in zaposlenimi.

Projekt Promocija zdravja na delovnem mestu

2013 – 2014 – 2015

Hoteli Bernardin so kot pilotni partner sodelovali v 3-letnem projektu 
»Promocija zdravja v turizmu in logistiki«. Nosilni partnerji projekta so bili Zavod za varstvo pri delu d.d., Inštitut za produktivnost d.o.o. in Konfederacija sindikatov 90 Slovenije.
Promocija zdravja na delovnem mestu  je opredeljena kot skupen trud delodajalcev, delavcev, zdravstvenih služb in družbe za izboljšanje zdravja, psihofizičnega dobrega počutja in kvalitete življenja v delovnih okoljih. Sodobna strategija je usmerjena v zmanjševanje bolezni povezanih z delom, nezgod, poškodb, poklicnih bolezni in stresa ter s tem tudi v izboljšanje zdravja in večanje potencialov, ki promovirajo zdravje in blaginjo delavcev. 

Na zaključni konferenci je družba Hoteli Bernardin d.d. predstavila ukrepe programa promocije zdravja, ki jih je sprejela tudi uprava družbe in se tako zavzela k vestnemu spremljanju in spodbujanju zdravega delovnega okolja in načina življenja svojih zaposlenih.