Hoteli Bernardin
ZDRAVJE IN VARNOST

ZDRAVJE IN VARNOST

Podpiramo in izvajamo družbeno odgovorne aktivnosti z namenom ozaveščanja zdravja in varnosti v turizmu med gosti in zaposlenimi.

Akcija Varno poletje

2012 - 2014 - 2015 - 2016 – 2017 – 2018 – 2019

Že tradicionalno družba Hoteli Bernardin organizira v sodelovanju s Policijo Koper in UP Fakulteto za turistične študije – Turistico dogodek  o varnosti med poletno turistično sezono z naslovom »Varno poletje«. Posvet je namenjen tako turističnim in gostinskim delavcem, javnim ustanovam, različnim organizacijam, predstavnikom krajevnih in lokalnih skupnosti, kot tudi domačinom, ki se vsako leto znova soočajo z vsemi pozitivnimi in negativnimi posledicami življenja v turističnem kraju. Namen  posveta je udeležence seznaniti z dejavniki, ki vplivajo na njihovo varnost na poti od doma do turistične destinacije in na kraju bivanja, nosilce turistične dejavnosti pa z zakonskimi zahtevami, ki imajo vpliv na varnost gostov. Vsako leto je posebej izpostavljena ena aktualna problematika s področja varnosti v turistični destinaciji. Vsa leta je bila akcija odlično obiskana, pa tudi zelo dobro medijsko pokrita, s čimer smo zasledovali cilj preventivnega ozaveščanja širše javnosti.