Hoteli Bernardin
Show menu

Varno poletje - Preventivna akcija

Portorož, 28. 5. 2015
Letošnji   dogodek  je  osredotočen  na  večjo  varnost  na  kopališčih.  S preventivnimi  slogani  na  različnih  plažnih  artiklih  želimo  čim  bolj približati  obiskovalcem  Obale,  pa  tudi   lokalnim   prebivalcem,  pomen varnosti.   Povezali   smo   se  z vsemi upravljalci plaž in poleg  Hotelov Bernardin   so   k   sodelovanju  pristopili  še Kamp Fiesa, Krka Strunjan, Komunala  Koper  in  Okolje  Piran.  Preventivni  akciji  so  se pridružili tudi  reševalci  s  Prehospitalne  enote Koper, ki so ob nesrečah na morju, poleg  reševalcev  iz  vode,  prvi  na kraju, in inšpektorica za naravne in druge  nesreče.  S tem smo v preventivno akcijo vključili kar 10 slovenskih kopališč.
Na   novinarski  konferenci so sodelovali direktor Policijske uprave Koper,g.   Danimir  Rebec, ki je predstavil ugodno varnostno situacijo na območju Policijske  uprave  Koper.  Lani  smo  preiskali  kar 60 % kaznivih dejanj, predvsem  pa  je  izrazil zadovoljstvo, ker se je dvignila raven preiskanih premoženjskih  kaznivih  dejanj, ki najbolj obremenjujejo obiskovalce plaž.Predsednik    uprave    družbe   Hoteli  Bernardin,  g.  Marko  Jazbec,  je izpostavil  rešitve  in  načine,  ki  jih uporablja podjetje, ko se sooča z varnostnimi  izzivi.  
Poudaril je, da je varnost je osnovni standard, ki ga moramo  zagotavljati  gostom  in  obiskovalcem.  Inšpektorica za naravne in druge  nesreče,  ga.  Vanda Zidarič, je javnosti predstavila pomen ureditve plaž  skladno  z veljavno zakonodajo. Sama bdi nad urejenostjo in varnostjo tako  paž  kot  tudi  reševalcev.  Vodja  Prehospitalne enote v Kopru,  dr. Matej   Rubelli   Furman,  poudarja prvih 10 minut, ki so ključne v primeru zdravstvenih težav kopalcev. To so minute, preden pride na kraj zdravstveno osebje.  Samoiniciativno je predlagal, da bi dodatno izobraževali reševalce iz  vode,  prav  zato,  da  bi  vsak  od  njih znal profesionalno zaščititi morebitno  ogroženo življenje. Na koncu je policijski  inšpektor  in  vodja preventivnega  projekta,  g.  Leon  Godejša, predstavil preventivni projekt Varno  poletje  2015.  Predstavili  smo tudi artikle in slogane, ki smo jih letos  izbrali  s pomočjo študentov Turistice, da bi se čim bolj približali kopalcem  in jih tako ozaveščali o samozaščitnem ravnanju. Pridružili so se tudi  predstavniki  podjetij,  ki  so podprla preventivno akcijo, in Matjaž Markič,  eden  najboljših slovenskih plavalcev, ki je bil do nedavnega tudi zaposlen  v Policiji. Markič je podprl preventivno akcijo in povedal, da se tudi sam trudi vzgajati mlade plavalce v duhu varnega kopanja.
Po   kratki  predstavitvi  ciljev  preventivne  akcije  Varno  poletje 2015 so reševalci izvedli prikaz pravilnega reševanja utopljenca.
Vsekakor  bomo  tovrstne  akcije  ponavljali  čez  vse poletje na različnih plažah in tako čez celo sezono opozarjali obiskovalce plaž na previdnost in zaščito.  Ob  teh priložnostih jim bomo delili tudi artikle s preventivnimi napisi v treh jezikih.
Tako  Policija  kot  turistični ponudniki si želimo, da  bi bila turistična sezona  čim  bolj  varna,  zato  se  vsako   leto trudimo z ozaveščanjem in preventivnim  delovanjem.  Zavedamo  se, da lahko s skupnimi močmi naredimo veliko več kot bi naredil vsak sam.