Hoteli Bernardin
Show menu

San Simon s toplotno črpalko zrak - voda

Portorož, 23. 12. 2015

V San Simonu sta toplotno črpalko zagnala direktor GGE Luka Komazec in predsednik uprave družbe Hoteli Bernardin Kristjan Staničić. Predstavitve projekta in zagona toplotne črpalke sta se udeležila tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Toplotna črpalka bo zagotavljala objektom v San Simon resortu nižje stroške ogrevanja in hlajenja na okolju prijazen način ter s tem ustvarila prihranke pri obratovalnih stroških in zmanjšanju izpustov CO2.. Projekt je izveden po principu energetskega pogodbeništva, zato si prihranek na stroških ogrevanja pogodbena partnerja delita v skladu s pogodbo. Del prihranka pomeni takojšnje znižanje stroška za ogrevanje za družbo Hoteli Bernardin, preostanek prihranka pa pomeni družbi GGE pokritje stroškov investicije, obratovanja, vzdrževanja,…. Po izteku pogodbe preide vsa oprema v last družbe Hotelov Bernardin.

Ocenjeni prihranek stroška za dobavo toplote je cca. 10.000 EUR na leto, to pomeni 13 % prihranek na letni ravni glede na trenutne cene energenta; zmanjšanje izpustov CO2, zaradi zmanjšanja porabe ekstra lahkega kurilnega olja pa bo cca. 466 ton na leto.

Družba Hoteli Bernardin sledi smernicam trajnostnega razvoja in postopno izvaja ukrepe energetske učinkovitosti, s katerimi prispevajo k postopnemu zmanjševanju operativnih stroškov poslovanja in hkrati z izkoriščanjem naravnega vira na okolju prijazen način, povečujejo trajnostni vidik poslovanja ter izboljšujejo konkurenčnost. Zavedajo se, da je prostora za izboljšave in finančne prihranke na področju energije še veliko, saj energenti predstavljajo največji delež v strukturi stroškov delovanja hotelov. Tudi v prihodnje bo imel trajnostni vidik poslovanja pomembno mesto v družbi Hoteli Bernardin. 

Družba GGE, ki so jo leta 2011 ustanovili Gorenje, Geoplin in Energetika Ljubljana, subjektom v javnem in zasebnem sektorju ponuja napredne rešitve za izboljšanje njihove energetske učinkovitosti in posledično za zmanjšanje stroškov energije z uporabo tehnologij s področja učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE). V dveletnem obdobju delovanja so na področjih pogodbeništva, inženiringa in energetskega svetovanja izvedli različne projekte in sodelovali s priznanimi podjetji. 

Hoteli Bernardin, d.d. in GGE d.o.o.