Hoteli Bernardin
Show menu

Varnost je prednost

15. 6. 2016
UP  FTŠ  Turistica, družba Hoteli Bernardin d.d. in Policijska uprava Koper smo že  peto  leto  zapored  izvedli preventivno aktivnost za večjo varnost  med  turistično  sezono. Vsako leto damo  poudarek specifični problematiki, letos pa smo se določili, da organiziramo okroglo mizo, na kateri so govorci skušali osvetliti širšo problematiko, ki vpliva tako na varnost kot tudi posledično na spreminjanje turističnih tokov.

Okroglo mizo z naslovom "Varnost je prednost v turizmu" je vodil in moderiral prof. dr Bojan Dobovšek iz Fakultete za varnostne vede  v Ljubljani, Univerze v Mariboru. Varnostno tematiko v turizmu so osvetljili g. Danimir Rebec, direktor Policijske uprave Koper, g. Matjaž Stražišar, pomočnik predsednika uprave družbe  Hotelov  Bernardin, izr.  prof. dr. Janez Mekinc, dekan UP FTŠ  Turistice,  izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede in g. Andrej Šter, vodja konzularne službe na Ministrstvu za zunanje zadeve.

Na okrogli mizi smo izpostavili aktualne teme od globalnega vpliva terorizma na migracijske turistične tokove, iskanje novih, varnih turističnih destinacij do iskanja novih pričakovanj standarda varnosti, tako na strani turističnih ponudnikov kot turistov, ki se znajdejo v tveganih situacijah na potovanju. Govorci so skušali  najti aktualne odgovore na vprašanja o tem, kako se bodo na  podlagi  terorističnih dogodkov premikali turistični tokovi in ali je Slovenija res varna država. Dotaknili smo se tudi neposrednje izkušnje turista z vidika percepcije varnosti in nenazadnje tudi tega, kako bo povečan turistični tok vplival na obremenitev slovenskih cest in mejnih prehodov.

Moderator  je  pričel  z  vprašanjem,  kako  varnostna situacija in prežeči terorizem vplivata na varnost v turizmu. G. Sotler je s pomočjo različnih primerov  pojasnil, da se moramo s terorizmom naučiti živeti, kajti preprosto bomo morali ljudje zaupati v varnostni sistem države. G. Mekinc je pojasnil, da je Slovenija država, ki ima zaradi relativne varnosti prednost in s tem povezano najmanj stroškov na svetu zaradi preprečevanja tetrorizma. Pa vendar je varnost percepcija, ki temelji na mnogih elementih. Ljudje ocenjujemo neko destinacijo glede na varnost, ceno in kvaliteto. Če je varnost slaba, je ta element najmočnejši. Podaril je tudi, da varnost ni tržna kategorija temveč osnovna vrednota. G. Šter je izpostavil, da Slovenci pričakujemo, da nam konzularna služba pove, kje je varno, pri tem pa imajo pomembno nalogo, da podane informacije niso pretendenciozne. "Varnost je tveganje s katerim se moramo naučiti živeti," je še poudaril. Vse več je ljudi, ki se odločajo, da zaradi novih situacij ne bodo spremenili svojih navad. Opuščanje potovalnih navad bi lahko ogrozilo določene turistične destinacije, celo države. G. Dobovšek se je s tem strinjal, saj če ni turizma, ni  denarja, ni  obnove,  vse  več  je revščine in vse več migracij, tudi ilegalnih.
G.  Rebec je  pojasnil, kako  je begunski val vplival na delo policije v začetku leta. Z obalnega območja so policisti odhajali v pomoč tja, kjer je bil usmerjen begunski  tok, hrati pa je na območju Policijske uprave Koper pričelo primanjkovati kadrov za delo na terenu. Begunski val je seveda vplival tudi na obseg turizma, saj v okoliških krajih ni bilo več gostov, dela niso imeli niti  hotelirji niti  gostinci. Povedal je  tudi, da je prometna infrastruktira v naši državi ista, zato se zastojem med turistično sezono ne moremo izogniti. Zatem je g. Stražišar pojasnil, kako se v hotelu soočajo z varnostnimi tveganji in skrbijo za varnost gostov. Izpostavil je pomen preventivnih aktivnosti in osveščanja tako zaposlenih kot gostov, pri čemer je prav tako pomembno samozaščitno obnašanje gostov, ki imajo v različnih kulturah, različne percepcije in pričakovanja glede varnosti. "Varnost ni več samoumevna kategorija," je še zatrdil. Zanjo je potrebno organizacijsko poskrbeti in jo vzdrževati.

Ob  zaključku je g. Sotler dodal, da včasih že povezovanje turizma in varnosti lahko povzroči paniniko v javnosti. "Varno je v bistvu prijazno, sproščeno turistično okolje." Povsod bi morala biti vpeta lokalna skupnost, saj pridobivajo s turizmom vsi. Predlagal je tudi, da bi usposobili in zaposlili tako imenovane urbane varnostne managerje, ki bi lokalno povezovali vse varnostne segmente. G. Šter je ob tem  dodal, da je turizem relativno trdoživa panoga. Turisti namreč hitro pozabimo slabo in se vračamo na iste turistične destinacije. "Varnost je kot nogometni sodnik - če je dober, je skoraj neopazen." Policija se kot vsako leto tudi letos pripravlja na turistično sezono, in sicer tako, da sodeluje z različnimi lokanimi in državnimi subjekti, pa tudi s sosednjimi varnostnimi organi, s katerimi si redno izmenjuje informacije. G. Mekinc je okroglo mizo zaključil z besedami, da je Slovenija varna država. Slovenski turizem mora zato to konkurenčno prednost izkoristiti, vendar morata temu slediti  tudi kakovost in cena. Varnost pa je na koncu odvisna tudi od vseh nas, državljanov Slovenije.