Hoteli Bernardin
Show menu

Pojasnilo o prodaji hotelov Metropol Resort

29. 8. 2016
V kolumni z naslovom: »Strategija in diverzija«, ki je nadaljevanje članka z naslovom »Metropolu pri Papriki pomaga celo sodišče« novinarja Borisa Šuligoja v Delu, 26.08.2016, je zastavljeno vprašanje o strategiji prodaje hotelov Metropol Resorta sedanjemu lastniku, zato v interesu objektivnega obveščanja javnosti, podajamo naslednja pojasnila. 

"Družba Hoteli Bernardin je bila zaradi prevelike zadolženosti, ki je izhajala iz preteklosti pred letom 2012, v prodajo Metropol Resorta 'prisiljena'. Zahteva po dezinvestiranju z namenom zmanjšanja prezadolženosti je bil pogoj upnic bank in DUTB-ja, ki so podpisnice okvirne pogodbe za finančno prestrukturiranje družbe. 

Družba Hoteli Bernardin je Metropol Resort prodala v začetku leta 2015 turističnemu podjetju Hoteli Cavtat d.d., katerega večinski lastnik je Liburnia Riviera Hoteli d.d. Prodajni postopek je potekal pod  transparentnimi in konkurenčnim pogoji preko zunanjega tujega nepremičninskega svetovalca. Prodaja Metropol resorta je bila skladna z aktivnostmi finančnega prestrukturiranja družbe Hoteli Bernardin in je podjetju omogočila razdolževanje in finančno stabilizacijo družbe, kar je imelo pozitiven vpliv na nadaljnje tekoče poslovanje in ohranjanje delovnih mest."