Hoteli Bernardin
Show menu

Varno poletje - okrogla miza "Privlačnost in varnostna tveganja turističnih prireditev"

7. 6. 2017

UP  FTŠ  Turistica, družba Hoteli Bernardin d.d. in Policijska uprava Koper smo  danes  že  peto  leto   zapored izvedli preventivno aktivnost za večjo varnost  med  turistično  sezono.  Vsako  leto  damo   poudarek  specifični

problematiki,  letos  pa  smo  se  določili,  da  organiziramo  predavanja, podkrepljena  s  konkretnimi primeri, in okroglo mizo, na kateri so govorci skušali osvetliti širšo problematiko organizacije javnih prireditev, ki med drugim vplivajo tudi na varnost in občutek varnosti vseh nas.

Posvet  je  vsako  leto namenjen turističnim in gostinskim delavcem, javnim ustanovam,  različnim  organizacijam,  predstavnikom  krajevnih in lokalnih skupnosti,  kot  tudi  domačinom,  ki  se  vsako leto znova soočajo z vsemi pozitivnimi in negativnimi posledicami življenja v turističnem kraju. Namen posvetov  je  udeležence  seznaniti  z  dejavniki, ki vplivajo na varnost v turizmu,  jih  seznaniti  z izzivi organizacije javnih prireditev, predvsem med turistično sezono in s percepcijo turistov in domačinov glede tovrstnih dogodkov.

Osrednja  tema  letošnjega  posveta  so  bile  javne  prireditve z naslovom 'Privlačnost  in  varnostna  tveganja  javnih  prireditev'.  Na  začetku so različni organizatorji prireditev osvetlili težave, s katerimi  se  soočajo predvsem  pri  organizaciji  velikih  javnih prireditev na Obalnem območju.

Poudarek  so dali varnostnim tveganjem, ki so pomemben del pri organizaciji in  izvedbi  prireditev.  Ga.  Dunja  Karlovič z  Upravne  enote  Izola  je pojasnila,  kaj  vse  potrebuje  organizator  velike  javne prireditve, da pridobi vsa dovoljenja. Izpostavila je tudi konkretne primere dobre prakse, s  katerimi  se  srečujejo, pa tudi konkretne težave, s katerimi se soočajo pri  organizatorjih,  ki  ne  izpolnjujejo  zakonsko določenih  zahtev.  

G. Franc  Filipič  s  Policijske  uprave Koper je pojasnil, kdo sploh skrbi za varnost  na  javnih prireditvah in kako so razdeljene njihove naloge. "Javo zbiranje  je  seveda  ustavna  pravica,  vendar  vedno  s  posegi v pravice drugih,"  je  dejal.  Zato  je  treba  razumeti,  da policija podpira javna zbiranja,  vendar  v  okviru zakonitosti. Predlani je bilo na našem območju prijavljenih  1283  javnih  prireditev, lani pa kar 1333, kar je s področja varnostne  problematike  seveda  velik  izziv.  Predstavil  je tudi izvedbo konkretnih  dogodkov,  kot  je bil Eurobasket in Harley Davidson srečanje v Portorožu,  in  izzive,  ki jih je bilo potrebno pri tem reševati. G. Mitja Palčič,  komandir Postaje  prometne policije Koper, ki ima  izjemno veliko izkušenj   s  pretočnostjo  prometnih  tokov,  tudi  ali  pa  predvsem  med turistično  sezono  in  ob večjih zaporah cest, je  pojasnil, da so najbolj zahtevne  tiste prireditve, zaradi katerih so potrebne  zapore javnih cest.

Mednje  sodijo  številni športni dogodki kot so kolesarske dirke, maratoni, triatlon  ipd.  Predlagal je, da bi morali biti tudi vsi turistični delavci seznanjeni  s  potekom  prireditev  in  zapor, saj lahko le tako pravočasno opozarjajo goste na dogajanje okoli njih.

Ga. Klavdija Zorko, vodja animacije v Hotelih Bernardin, je pojasnila, kako se  podjetja  ob  konkretni   organizaciji soočajo z rigidno in včasih tudi neusklajeno zakonodajo. Potrebno  je  biti  izjemno  fleksibilen, saj se velikokrat   zadeve  spreminjajo  v  zadnjem  hipu.  G.  Branko   Auguštin, organizator   Diplomatske   regate, pa je predstavil razsežnosti varnostnih tveganj  na morju in pojasnil, na kaj vse moramo pomisliti pri organizaciji tako  obsežnega  mednarodnega  dogodka,  na katerem so prisotni tudi visoki gosti.  Tu  so pomembne tudi podrobnosti: "Imeti je potrebno natančen načrt in  vsak  član organizacije mora vsako minuto vedeti, kaj je njegovo delo."

Priprave,  sodelovanje  in  sprotne  analize  poteka  dogodka  so ključnega pomena. Izdelan je potrebno imeti načrt za različne scenarije.

Po   referatih  je  bila  izvedena  okrogla  miza, ki jo je moderiral dekan Turistice,  izr.   prof.   dr.  Janez Mekinc. Ostali sogovorniki so bili še vodja  sektorja  splošne   policije  na  Generalni  policijski  upravi,  g. Tomislav  Omejec,  predsednica društva  Istrski maraton in docentka na UP FTŠ  Turistici,  doc.  dr.   Marijana  Sikošek,  in predstojnica Turistične organizacije  Koper, ga. Tamara Kozlovič. Skušali so  osvetliti vidik širše problematike  varnosti  javnih  prireditev  v  kontekstu turizma, na kakšen način  se  soočajo  z  izzivi,  ki  jih srečujejo v procesu organizacije in izvedbe.  

"Nikoli ni konec tveganj pri organizaciji prireditve," je uvodoma povedal  Mekinc.  Kozlovičeva  je  pojasnila,  da  se  na  občini soočajo z različnimi  vlogami.  Po eni strani morajo pri organizaciji prireditev tudi sami  pridobiti  vsa  potrebna  dovoljenja,  po  drugi  strani  pa izdajajo dovoljenja  za  različne  prireditve tudi sami. Občina je velikokrat tudi v vlogi  koordinatorja prireditev. "Dobri rezultati so, ko vsi vpleteni tesno sodelujejo  in  gledajo  na  prireditev  tudi  s  človeškega vidika," je še poudarila.  Omejec  je pojasnil nekaj dejstev glede sprememb zakonodaje, ki se nam obeta na področju prodaje alkohola na prireditvah. Izpostavil je, da razume,   da  bodo  organizatorji  mogoče  s  prodajo  alkohola  na  javnih prireditvah  sicer  zaslužili  nekoliko  več,  vendar  zakonodajalec  s tem povečuje  tveganje,  da  se opiti še dodatno opijajo na športni prireditvi. 

Posledice tega pa poznamo, zato se s tem nikakor ne moremo strinjati. Sicer pa   smo   tik  pred  turistično  sezono   in  obalne  občine  so  zagotovo zainteresirane  za to, da so prireditve varne. "Prav s takšnimi dogodki kot je  današnji,  dajemo  sporočilo,  da  smo  pripravljeni in sposobni iskati rešitve,  da  bodo  varni tako domačini kot tudi obiskovalci. Pri tem pa so pomembni tudi mediji, ki takšna sporočila širijo v  javnosti." Sikoškova je povedala  več o sodelovanju z lokalnimi skupnostni in prostovoljci. "Več je vidikov  varnosti,"  je  pojasnila.  "Ob  nekaterih   prireditvah se ljudje počutijo  prijetno  in  varno,  ob drugih pa manj. Vse prireditve bi morale biti  organizirane  v  soglasju s prebivalci. Ti pa morajo biti  predvsem o vsem  dogajanju  pravočasno  in  pravilno obveščeni. S tem lahko težave pri organizaciji  precej  omilimo. Kanalov obveščanja pa mora biti več in le ti morajo biti raznoliki, da dosežejo vse prebivalce." 

Skupaj  smo  nazadnje  ugotovili,  da  sta  pri varnostnih tveganjih javnih prireditev dva ključna momenta. Prvi, s katerim se vsi strinjamo, je ta, da je  potrebno  čim  boljše  sodelovanje  vseh  subjektov, ki sodelujejo  pri organizaciji   javne  prireditve. In drugi je evalvacija po  zaključku,  ko je  nujno  poiskati  šibke točke in boljše rešitve, kar lahko uporabimo pri organizaciji  naslednje  prireditve.  Mekinc  je  zaključil, da je na koncu nasmešek  ljudi  najbolj  pomemben,  saj  je  s  tem  okrepljena percepcija varnosti.