Hoteli Bernardin
Show menu

Uspešno poslovanje družbe Hoteli Bernardin

11. 9. 2017

Poslovanje družbe Hoteli Bernardin, d.d. je v prvih osmih mesecih letu 2017 uspešno. Poslovni rezultati so boljši v primerjavi z lani in nad načrtovanimi.

V obdobju januar-avgust je družba Hoteli Bernardin, d.d. zabeležila 403.800 nočitev in dosegla poslovne prihodke od prodaje storitev v višini 21,3 mio evrov,  kar predstavlja preseganje načrtovanih vrednosti za 7 odstotkov. V primerjavi z lanskim letom so prihodki od prodaje višji za 7 odstotkov. Višji prihodki od prodaje so posledica večjega števila prodanih sob in višjih povprečnih cen. Čisti poslovni izid v obdobju januar - julij 2017 znaša 0,72 mio EUR, kar je 105 odstotkov več v primerjavi z lani v enakem obdobju.

Družba Hoteli Bernardin bo z načrtovano obnovo sob Grand hotela Bernardin pričela meseca decembra letos in se bo zaključila marca 2018. V naslednjem letu pa so predvidena vlaganja v bazenski kompleks Laguno Bernardin – morski park.

Hoteli Bernardin, d.d.

Kontakt:

Odnosi z javnostmi 
Tel: 05 695 5705