Hoteli Bernardin
Show menu

Nova uprava družbe Hoteli Bernardin d.d.

Portorož, 21. 12. 2017

Nadzorni svet družbe Hoteli Bernardin, d.d je imenoval novo dvočlansko upravo. Andreju Prebilu sporazumno preneha delovno razmerje, zaradi imenovanja na mesto izvršnega direktorja DUTB. Razrešena sta bila tudi prokurista družbe. Nov predsednik uprave bo Rajko Rešek in član uprave Dušan Mandič. Navedene spremembe bodo stopile v veljavo 1.1.2018.

Poslovanje družbe Hoteli Bernardin, d.d. je bilo v letu 2017 uspešno. Poslovni rezultati so boljši v primerjavi z lanskim letom in nad načrtovanimi, zato bodo zaposleni v družbi Hoteli Bernardin v začetku naslednjega leta prejeli nagrado za poslovno uspešnost.

Hoteli Bernardin, d.d.