Hoteli Bernardin
Show menu

Razpis za najem Mini-Marketa v Kampu Lucija

4. 2. 2019

Predmet razpisa je oddaja poslovnega prostora v najem v Kampu Lucija z namenom izvajanja trgovske dejavnosti v trgovini Mini Market.

Z izbranim najemnikom bo sklenjena pogodba o najemu, z možnostjo vlaganja v nepremičnino, za obdobje 5 let, z možnostjo podaljšanja. Vsa vlaganja v nepremičnino ostanejo v lasti družbe Hoteli Bernardin d.d., s tem, da se za dogovorjeni znesek vlaganj, najemniku, za dogovorjeno obdobje, dogovorjena najemnina ustrezno zniža.  Na razpisu bo uspel tisti ponudnik, ki bo s ponujeno ceno in idejno zasnovo prenove/vlaganj v poslovni prostor prepričal predstavnike družbe Hoteli Bernardin d.d..

Ponudnikom bo omogočen ogled poslovnega prostora po predhodni najavi pri g. Massimu Božiču. Ogledi bodo možni v obdobju od 4.2.2019 do 25.2.2019.

Hoteli Bernardin, d.d.