Hoteli Bernardin
Show menu

Obvestilo o spremembi prometnega režima na območju Bernardina

5. 11. 2019

Obveščamo vas, da bo zaradi prenove hotela Histrion z bazenskim kompleksom in  obnove Trgovske ulice potekala zapora pešpoti, kolesarske steze in urgentne poti v dolžini 240 metrov od začetka Bernardina v smeri proti Piranu.

Zapora pešpoti in sprememba prometne ureditve,  zaradi gradbenih prevozov na javni poti od ceste Obala v Portorožu proti Hotelu Bernardin,  bo potekala v času od 4. novembra 2019 do 1. junija 2020. Urejena bo nadomestna pešpot in kolesarska pot, s katero bo omogočena povezava med Piranom in Portorožem.

Za potrebe gradbišča bo prav tako zaprto parkirišče Pirat od 11.11.2019 do predvidoma konec meseca marca 2020.

Zagotavljamo Vam, da se bomo potrudili, da bo prenova čim manj vplivala na vašo kakovost bivanja.