Hoteli Bernardin
Show menu

Novice

Skupščina delničarjev družbe Hoteli Bernardin d.d.

28. 1. 2020
Delničarji so se na seji skupščine Hotelov Bernardin d.d., ki je bila dne 28.1.2020 na sedežu družbe, seznanili z revidiranimi računovodskimi izkazi družbe Hoteli Bernardin d.d. in na podlagi bilance stanja družbe na dan 30.6.2019 sprejeli sklep o kritju bilančne izgube in poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala.