Hoteli Bernardin
Show menu

Hoteli Bernardin, d.d. so pripojeni k družbi Sava Turizem, d.d.

2. 4. 2020

Največja hotelska skupina v Sloveniji Sava Hotels & Resorts je pripojila največjo hotelsko družbo na slovenski Obali Hotele Bernardin.

Tako se je v smislu pravno formalnega preoblikovanja končal projekt, ki ga je v kontekstu konsolidacije dela slovenskega turizma, skladno s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma, vodila in usmerjala Sava, d.d. Le ta je bila 84,8 % lastnica družbe  Hoteli Bernardin, d.d.  in 99,9 %  lastnica družbe Sava Turizem, d.d. V Poslovni skupini Sava tako, poleg matične družbe Sava, d.d., torej deluje hčerinska družba Sava Turizem, d.d., v kateri ima Sava, d.d., po vpisu pripojitve v sodni register preko 95 % lastniški delež.

Družba Hoteli Bernardin, d.d., je z vpisom v sodni register dne, 1.4.2020 pripojena k družbi Sava Turizem, d.d. Vse premoženje in obveznosti družbe Hoteli Bernardin, d.d., so prešle na družbo Sava Turizem, d.d. Pod okriljem tržne znamke Hoteli Bernardin se še naprej trži turistična ponudba v treh resortih in kampu.

S pripojitvijo največje hotelske družbe na slovenski obali je Sava Turizem, d.d., okrepila svoj položaj vodilne turistične družbe v Sloveniji. Združena družba zaposluje preko 1.300 ljudi, na sedmih destinacijah, ki so del Alpske, Termalno Panonske in Mediteranske Slovenije. V zadnjih 3 letih sta obe družbi ob sočasnih investicijskih vlaganjih v razvoj produktov in storitev vložili okoli 44 milijonov evrov, dolgoročno uredili finančne obveznosti in pomembno izboljšali poslovanje.

Sava Turizem, d.d., tudi v prihodnje ohranja razvojno naravnanost.

Sava Turizem, d.d.