Hoteli Bernardin
Show menu

Novice

Skupščina delničarjev družbe Hoteli Bernardin d.d.

28. 1. 2020
Delničarji so se na seji skupščine Hotelov Bernardin d.d., ki je bila dne 28.1.2020 na sedežu družbe, seznanili z revidiranimi računovodskimi izkazi družbe Hoteli Bernardin d.d. in na podlagi bilance stanja družbe na dan 30.6.2019 sprejeli sklep o kritju bilančne izgube in poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala.

Obvestilo o spremembi prometnega režima na območju Bernardina

5. 11. 2019
Obveščamo vas, da bo zaradi prenove hotela Histrion z bazenskim kompleksom in obnove Trgovske ulice potekala zapora pešpoti, kolesarske steze in urgentne poti v dolžini 240 metrov od začetka Bernardina v smeri proti Piranu.

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za prodajo nepremičnin – kegljišče

17. 6. 2019
Na najlepšem kraju slovenske Obale, v Portorožu prodajamo zemljišče ob Marini Portorož, v izmeri 641 m2. Zemljišče predstavlja izjemno lokacijo ob morju.

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za prodajo nepremičnin

21. 5. 2019
Na najlepšem kraju slovenske Obale, med Piranom in Portorožem, na območju Bernardina, prodajamo zemljišče v izmeri 7897 m2. Izjemna lokacija za gradnjo, z razgledom na morje, obdana z urejenimi oljčnimi nasadi, zagotavlja odlične prometne povezave in naravna sprehajališča, ki vodijo v zaledje Istre.«

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev Sava d.d. in DUTB d.d. od 2.4.2019

5. 4. 2019
Obveščamo vas, da smo dne 4.4.2019 od družbe Sava, d.d. prejeli obvestilo o spremembi pomembnih deležev v družbi Hoteli Bernardin d.d. in sicer, da od dne 2.4.2019 iz sedanjih 55,77 % povečuje svoj delež na 80,81 % oz. na 12.945.214 glasovalnih pravic. Prav tako, smo dne 4.4.2019 od družbe DUTB, d.d. prejeli obvestilo o spremembi pomembnih deležev v družbi Hoteli Bernardin d.d. in sicer, da od dne 2.4.2019 iz sedanjih 25,00 % povečuje svoj delež zmanjšuje na 0 glasovalnih pravic.

Sprememba pomembnih deležev družbe DUTB, d.d. dne 22.2.2019

26. 2. 2019
Obveščamo vas, da smo dne 22.2.2019 od družbe DUTB, d.d. prejeli obvestilo o spremembi pomembnih deležev v družbi Hoteli Bernardin d.d. in sicer, da od dne 13.2.2019 iz sedanjih 35,30 % zmanjšujejo svoj delež na 25,00 %.

Sprememba pomembnih deležev družbe Sava, d.d. dne 15.2.2019

19. 2. 2019
Z dne 15.2.2019 smo od družbe Sava, d.d. prejeli obvestilo o spremembi pomembnih deležev v družbi Hoteli Bernardin d.d. in sicer, da od dne 13.2.2019 iz sedanjih 45,45 % povečuje svoj delež na 55,77 %.

Poziv zainteresiranim ponudnikom za sezonski najem priveznega mesta v Marini Bernardin za plovila namenjena opravljanju tržne dejavnosti

11. 2. 2019
Hoteli Bernardin d.d. objavljajo razpis, s katerim poziva zainteresirane ponudnike za sezonski najem priveznega mesta v Marini Bernardin za plovila namenjena za opravljanje tržne dejavnosti, k oddaji ponudbe za najem priveza, in sicer za obdobje od 1.4. do 30.9. Predmet razpisa je devet priveznih mest, in sicer za plovila manjša od 7 metrov. Ponudbo je potrebno oddati tako, da prispe na družbo Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož najkasneje do 15.03.2019, do 10.30 ure.

Razpis za najem Mini-Marketa v Kampu Lucija

4. 2. 2019
Predmet razpisa je oddaja poslovnega prostora v najem v Kampu Lucija z namenom izvajanja trgovske dejavnosti v trgovini Mini Market. Z izbranim najemnikom bo sklenjena pogodba o najemu, z možnostjo vlaganja v nepremičnino, za obdobje 5 let, z možnostjo podaljšanja. Ogledi bodo možni v obdobju od 4.2.2019 do 25.2.2019.

Razpis za najem gostinskega lokala v Kampu Lucija

18. 1. 2019
Predmet razpisa je oddaja poslovnega prostora v najem v Kampu Lucija z namenom izvajanja dejavnosti prehrambnega gostinskega obrata - izbira ponudnikov za gostinski obrat.