Odgovornost do družbe in okolja - Hoteli Bernardin
Show menu

Odgovornost do družbe in okolja

Odgovorni turizem je okolju in ljudem prijaznejši odgovor na izzive sodobnega časa. Odgovornost družbe Hoteli Bernardin, d.d. je v spodbujanju trajnostnega razvoja in zavezanosti k:

  • zagotavljanju varnosti in dobrega počutja gostov in zaposlenih,
  • etičnemu prispevku pri razvoju lokalnega gospodarstva,
  • spoštovanju in ohranjanju naravnega, kulturnega in družbenega okolja, v katerem delujemo in
  • širjenju zavedanja turistov o lastnih vplivih na potovanjih.

Skrb za zaposlene

V družbi Hoteli Bernardin, d.d. sposobnim delavcem ponujamo delo na različnih poklicnih področjih v turizmu. Skrbimo za razvoj in napredovanje na poklicnem, strokovnem in osebnem področju. Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, učinkovitega sodelovanja in timskega dela, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela.

Nove delavce privabljamo v podjetje prek javnih razpisov in objav na spletnih straneh, sodelujemo s šolami in fakultetami in se predstavljamo na kadrovskih sejmih. Hoteli Bernardin, d.d. so konec leta 2012 prejeli osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, ki predstavlja orodje za učinkovitejše in kakovostnejše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Pridobljeni certifikat in vsi ukrepi, h katerim smo se zavezali, nam bodo v dodatno pomoč pri izpolnjevanju ene od temeljnih vrednot podjetja - skrbi za zaposlene  in prizadevanja za izboljšanje njihovega zadovoljstva.

Varstvo naravnega okolja

Modra zastava

V družbi Hoteli Bernardin, d.d. vlagamo v okolju prijazne tehnologije, zmanjšujemo porabo naravnih virov, varčno ravnamo z energijo, surovinami in naravnimi viri, ločeno zbiramo in recikliramo odpadke ter z izobraževanjem in usposabljanjem ozaveščamo zaposlene o odgovornem ravnanju do okolja.

Hoteli Bernardin, d.d. se kot upravljavci petih kopališč na slovenski obali zavedamo tudi odgovornosti in pomena skrbnega odnosa do lastnega ter širšega okolja pri zagotavljanju kakovostnih in varnih kopališč.

Vsako leto sodelujemo v uveljavljenem in cenjenem mednarodnem programu MODRA ZASTAVA, ki  pri ljudeh spodbuja  aktiven odnos do naravnega okolja. V letu 2012 sta ekološki znak Modra zastava prejeli kopališči San Simon v Izoli in Salinera v Strunjanu. S tem kot  upravljavci zagotavljamo izpolnjevanje številnih kriterijev, ki se nanašajo na:

  • okoljsko vzgojo ter informiranje,
  • okolju prijazno poslovanje,
  • kakovost kopalne vode,
  • varnost.


Okoljski znak Modra zastava podeljuje Evropska žirija na predlog Nacionalne komisije vsake države članice FEE. Gre za uveljavljen in cenjen ekološki znak, ki sta ga za 'svojega' prevzeli UNEP (okoljski program Združenih narodov) in svetovna turistična organizacija.

Sistem za toplotno oskrbo Grand hotela Bernardin s pomočjo morja

Osnovni podatki o projektu

Investitor:           GGE družba za izvajanje energetskih storitev, d.o.o.
Uporabnik:           Hoteli Bernardin d.d.
Glavni izvajalec:   Singenium d.o.o.
Namen projekta:  Ogrevanje in hlajenje Grand Hotela Bernardin
Obseg:                 Sistem dveh reverzibilnih toplotnih črpalk »morje/voda«
Toplotna moč:      1.000 kW
Čas izgradnje:      Avgust 2013–Januar 2014

Kaj je toplotna črpalka in kako deluje?

Toplotna črpalka je naprava, ki prenaša toplotno energijo iz okolice v objekt. Zasnovana je tako, da prenaša toploto v nasprotni smeri, kot se ta sicer naravno giblje. Kot vir toplote lahko toplotna črpalka koristi energijo, ki je shranjena v zunanjem zraku, zemlji, podtalnici, reki, morju …
Da lahko toplotna črpalka opravi želeno delo, tudi sama porablja energijo, večinoma v obliki električne energije. Razmerje med vneseno energijo in pridobljeno koristno toplotno energijo imenujemo grelno število toplotne črpalke oz. krajše »COP« (coefficient of performance), ki predstavlja bistveni podatek o njeni učinkovitosti.

Posebnost projekta

Sistem energetske oskrbe Grand hotela Bernardin s pomočjo toplotnih črpalk z izkoriščanjem energije morja je uradno prvi tovrstni komercialni projekt v tem delu Evrope. Sistem izkorišča ugoden energetski potencial morja, ko s pomočjo varčnih črpalk kroži morsko vodo preko filtrov in toplotnih izmenjevalcev toplotne črpalke.

Toplotna črpalka morski vodi odvzame le nekaj koristne energije. V procesu se ne uporabljajo kemikalije in drugi dodatki, morska voda pa se vrača v morje v enakem stanju, kot je bila načrpana, le da je ogreta oz. ohlajena za nekaj stopinj. Ker sta toplotni črpalki reverzibilne izvedbe, se Grand hotel Bernardin s pomočjo toplotnih črpalk pozimi ogreva, poleti pa hladi.

Okolju prijazen projekt

Z vgradnjo toplotnih črpalk in opustitvijo ogrevanja na kurilno olje je uporabnik ob zagotavljanju enakega udobja gostom letno zmanjšal emisije CO2 za okoli 500 ton. Posebna pozornost je bila namenjena tudi prenovi morskega zajema in izpusta, kjer so nekateri obstoječi podvodni objekti spremenjeni v umetne podvodne grebene. Prepričani smo, da bodo tu v kratkem našli svoj dom številni prebivalci našega morja. Več informacij o projektu lahko dobite na: www.energijamorja.si  

K uspešni izvedbi projekta so s svojo naklonjenostjo in pozitivnim kritičnim odnosom pomembno prispevali: Občina Piran, ARSO, NIB, Upravna enota Piran.