Predstavitev družbe - Hoteli Bernardin
Show menu

Predstavitev družbe

Družba Hoteli Bernardin d.d. se je z dnem,  01.04 2020 pripojila k družbi Sava Turizem d.d.  Prevzemna družba Sava Turizem d.d. je na podlagi pripojitve vstopila kot univerzalna pravna naslednica v vsa pravna razmerja v povezavi s prenesenim premoženjem, katerih subjekt je bila pred tem družba Hoteli Bernardin d.d..

Podatki prevzemne družbe:

Firma: Sava Turizem d.d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana
Poslovni naslov: Dunajska 152, 1000 Ljubljana
matična številka 5301971000
davčna številka SI53667409

Sava Hotels & Resorts je največja turistična skupina v Sloveniji:

 • 7 destinacij v najlepših krajih Slovenije, od Prekmurja, preko Bleda do slovenske obale  
 • Več kot 600.000 gostov letno   
 • 18 hotelov     
 • 5 apartmajskih naselij   
 • 4 kampov    
 • 2 glampinga     
 • Več kot 3.000 sob in več kot 1.200 kamp parcel    
 • 5 vodnih in termalnih parkov
 • 13.218 m2 vodnih površin       
 • 81 bazenov        
 • 25 toboganov      
 • 10 wellness centrov     
 • 3 zdravstveni centri     
 • 60 konferenčnih dvoran na 7.555 m2 in 1.300 dogodkov 
 • 1 golf igrišče      
 • Več kot 100 mio EUR prihodkov in dobrih 22 mio EUR EBITDA
 • Skoraj 1.500 zaposlenih 
 • Investicijami v letih 2017 – 2019: 43,659 mio EUR in v 2020: 27,750 mio EUR 
 • Sredstvi, ki jih nameni za projekte družbene odgovornosti letno: preko 100.000 EUR
 • 50.147 oskrbnih dni - stacionarno zdraviliško zdravljenje  
 • 1.201 oskrbnih dni - ambulantno zdraviliško zdravljenje
 • 20.742 pregledov - specialistična ambulantna dejavnost

Osebna izkaznica

Uprava družbe:
Andrej Prebil
Predsednik uprave

Renata Balažic
Članica uprave

Borut Simonič
Član uprave

Addiko bank d.d. 
   
Dunajska cesta 117 
1000 LJUBLJANA 

IBAN: SI56 3300 0000 5173 583   
SWIFT: HAABSI22