Razpis za sezonski najem priveznega mesta v Marini Bernardin za namen tržne dejavnosti - Hoteli Bernardin

POZIV ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM ZA SEZONSKI NAJEM PRIVEZNEGA MESTA V MARINI BERNARDIN ZA PLOVILA NAMENJENA OPRAVLJANJU TRŽNE DEJAVNOSTI

PREDMET RAZPISA:

Hoteli Bernardin d.d. objavljajo razpis, s katerim poziva zainteresirane ponudnike za sezonski najem priveznega mesta v Marini Bernardin za plovila namenjena za opravljanje tržne dejavnosti, k oddaji ponudbe za najem priveza, in sicer za obdobje od 1.4. do 30.9.

Predmet razpisa je devet priveznih mest, in sicer za plovila manjša od 7 metrov.

 

ROK PONUDBE IN VSEBINA PONUDBE:

Ponudbo je potrebno oddati tako, da prispe na družbo Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož najkasneje do 15.03.2019, do 10.30 ure.

Ponudbo je potrebno oddati v kuverti s pripisom »Ponudba za sezonski najem priveznega mesta v Marini Bernardin- NE ODPIRAJ«, poslano ali dostavljeno na naslov Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož.

Ponudnik mora ponudbo podati tako, da vsebuje:

-         navedbo ponujene vrednosti sezonskega najema za posamezni privez

-         število privezov, ki jih ponudnik želi najeti.

-         navedbo dejavnosti, ki jo bo najmenik izvajal v času najema priveznega mesta oz. navedbo kaj bo ponujal za goste hotela.


IZKLICNA VREDNOST:

Družba Hoteli Bernardin d.d. bo upošteva samo ponudbe, ki bodo prispele v roku in bodo vsebovale vrednost najema sezonskega priveza, ki presega 1.650,00 EUR/na sezono (1.4.do 30.9.2019).


OGLED:

Ogled prostih priveznih mest in pristaniškega reda bo možen v ponedeljek 04.03.2019, od  10.00 do 16.00 ure.


KRITERIJ IZBIRE:

Izbrani bodo tisti ponudniki, ki bodo ponudili najvišjo vrednost sezonskega najema za privezno mesto.

 

Hoteli Bernardin d.d. bodo izbor opravili komisijsko ter o izboru obvestil vse ponudnike.

Izbranim ponudnikom bodo Hoteli Bernardin d.d. ponudili sklenitev Pogodbe o najemu sezonskega priveznega mesta.

Hoteli Bernardin d.d.