5 razlogov zakaj se nam pridružiti - Hoteli Bernardin
Show menu

5 razlogov zakaj se nam pridružiti


1. Uspešnost

Smo podjetje z več kot 40 letno tradicijo hotelske in gostinske dejavnosti. Skozi razgibano zgodovino spreminjanja in stalnega razvoja je družba postala pomemben nosilec hotelske in kongresne ponudbe tako v Sloveniji kot v širšem evropskem prostoru.

2. Znanje in kakovost

Razvijamo sproščeno, vendar učinkovito delovno okolje, ki privlači sposobne ter ambiciozne kadre. Profesionalen odnos do gostov in zaposlenih je vodilo vsakega izmed nas. Težnja k brezhibnim storitvam je gonilo nenehnih izboljšav in naših prizadevanj za stalen razvoj. 

3. Zanesljivost in učinkovitost

V svojih dejanjih smo zanesljivi, pri izpolnjevanju zadanih ciljev pa učinkoviti in dosledni. To se odraža na vseh področjih organizacije in poslovanja.


4. Sodelovanje in pripadnost

Zaposleni sodelujemo pri razvoju, gradimo timski duh ter z doseganjem skupnih ciljev krepimo pripadnost.

5. Odgovornost do naravnega in družbenega okolja

V odnosu do naravnega in družbenega okolja uveljavljamo in spodbujamo načela trajnostnega razvoja. Skrbimo tudi za varno delo in ekološko osveščenost zaposlenih.